logga          måndag 21 januari 2008

 

 
KTH Norrtälje sjukhus S:t Jude Medical Karolinska sjukhuset
Startsida Tyst dator med box! Datorer i tuff miljö Bullerbekämpning Om vexers Kontakta oss Externa länkar

 

Maskininbyggnader - Buller i arbetsmiljö


Vexers maskininbyggnad är utvecklad för industrimaskiner som avger buller, värme, gaser etc. Systemet är enkelt att montera och går att förändra i format om maskinen behöver kompletteras med nya enheter.

Inbyggnaden utrustas med skjutdörrar för att ge operatör och servicepersonal största möjliga tillgänglighet. Vid mindre operatörsfrekventa partier av maskinen utrustas inbyggnaden med luckor som enkelt går att lyfta av.
Hur inbyggnaden utrustas beror på operatörs- och service-frekvent maskinen är och vilken typ av problem som inbyggnaden skall motverka.
En förutsättning för att bygga in en maskin är ofta att man inte dramatiskt försämrar åtkomligheten för operatör och servicepersonal.

Vexers inbyggnader är utvecklade för att tillmötesgå kraven enligt ovan t.ex så att det på någon minut ska gå att ha åtkomlighet över i stort hela den inbyggda maskinen, detta är möjligt eftersom vi arbetar med ett system med en stomme av aluminiumprofiler, med luckor och skjutdörrar, som står fritt från maskinen.
Slutresultatet blir en inbyggnad med bra ljudreduktion och ett system som vid behov enkelt går att "strippa".       

 

 

Kundreferenser

Kungliga tekniska högskolan

Norrtälje Sjukhus

S:t Jude medical

Karolinska Sjukhuset

 

 

 

            

 20080114
 Vår bullerdämpning är ett effektivt sätt att förbättra din arbetsmiljö. Tyst dator med box från vexers. Inbyggnad av maskiner med mycket buller. Reduktion av buller kan göras med bibehållen åtkomlighet. Maskininbyggnad för att sänka buller i  maskiner. Montering av ljudabsorbent. Vi kan buller efter 30 års erfarenhet. Våra maskininbyggnader ger god ljudreduktion. Att få sin dator tyst är viktigt för många användare. bullerbekämpning, bullerdämpning

Vexers AB 2008 - Marcus öhrfeldt